sprzężenie


sprzężenie
Sprzężenie zwrotne «oddziaływanie skutku jakiegoś działania, zjawiska na jego przyczynę»: (...) fizyk musi być uzbrojony w wiele precyzyjnych instrumentów i w bardzo abstrakcyjną teorię; przy czym między teorią a eksperymentami zachodzi swoiste sprzężenie zwrotne: instrumenty są zbudowane na podstawie teorii, teorię tworzy się opierając się na wynikach doświadczeń wykonanych przy pomocy instrumentów. M. Heller, Usprawiedliwienie.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • sprzężenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. sprząc. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} obustronny wpływ, oddziaływanie na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprzężenie — n I 1. rzecz. od sprząc. 2. techn. «wzajemne oddziaływanie między dwoma układami» ∆ cyber. Sprzężenie zwrotne «uzależnienie działania na pewne zjawisko od zmian zachodzących w tym zjawisku (oddziaływanie skutku na przyczynę)» sprzężenie się rzecz …   Słownik języka polskiego

  • sprzężenie zwrotne — {{/stl 13}}{{stl 8}}techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch układów, w którym skutek wpływa na przyczynę, powodując wzmocnienie lub osłabienie ogólnego efektu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Termostaty działają na zasadzie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwrotny — Punkt, moment zwrotny «moment, w którym następuje zasadnicza zmiana biegu wypadków, zmiana sytuacji; chwila przełomowa, zdarzenie decydujące»: Ratyfikacja układów z Polską może bowiem stać się punktem zwrotnym w tysiącletniej historii stosunków… …   Słownik frazeologiczny

  • zwrotny — zwrotnyni, zwrotnyniejszy 1. «dotyczący zwrotu, zmiany kierunku (na wsteczny)» Ruchy zwrotne. Zawór zwrotny. ∆ cyber. Sprzężenie zwrotne «uzależnienie działania na pewne zjawisko od zmian zachodzących w tym zjawisku (oddziaływanie skutku na… …   Słownik języka polskiego

  • zwrotny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zwrotnyni, zwrotnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący zwrotu jako zmiany kierunku, zwłaszcza na kierunek wsteczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ruchy zwrotne. {{/stl 10}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień